BẢNG HIỆU QUẢNG CÁO MẶT DỰNG ALU

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mặt dựng alu cấu tạo từ 7 lớp. Mà mỗi lớp lại có chức năng riêng khác nhau

  • Lớp đầu tiên: Lớp phim bảo vệ
  • Lớp thứ hai: Lớp sơn bề mặt
  • Lớp thứ ba: Lớp nhôm mặt trước
  • Lớp thứ tư: Lớp nhôm mặt sau
  • Lớp thứ năm: Lớp keo dán
  • Lớp thứ sáu: Lớp nhựa
  • Lớp cuối cùng: Lớp sơn lót mặt sau.